นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)

  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY) บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด

  บทนำ

  บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด (“LBL”, “us”, “we”, or “our”) ดูแล https://www.surveycan.com (“Surveycan”) และ https://www.surveycan360.com (“SurveCan360) รวมกันจะถูกกล่าวถึงในนาม บริการ หรือ เว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายว่าเราได้ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับมาจากคุณและจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเราอย่างไร มันจะไม่ได้ถูกนำไปใช้กับบุคคลที่สามหรือบริการต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับเว็บไซต์หรือการแนะนำหรืออ้างอิงโดยเว็บไซต์ของเรา ผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือโดยพนักงานของเรา ในนโยบายนี้ คุณ หมายถึงบุคคลใดๆที่ได้เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ ในการใช้เว็บไซต์ คุณได้ระบุการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  ข้อมูลอะไรที่เราเก็บ

  ขณะที่ใช้บริการของเรา มีความจำเป็นสำหรับเราที่ต้องเก็บและประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว (ข้อมูลส่วนบุคคล) ข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลอาจจะรวมในนั้นด้วย แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านั้น

 • รายละเลียดส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อของคุณ เช่น อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บราวเซอร์ของคุณส่งเมื่อไรก็ตามที่คุณเข้ามาเว็บไซต์ของเรา เช่น IP ของคุณ ชนิดของบราวเซอร์ รุ่นของบราวเซอร์ วันเวลาที่คุณเยี่ยมชม หน้าที่คุณเข้าชม อ้างอิง URL
 • ความคิดเห็นหรือคำแนะนำที่คุณให้เราเพื่อการพัฒนาบริการของเราและเพื่อช่วยเหลือเราแก้ปัญหา

  เราเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร

  ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกเก็บเมื่อคุณได้ให้มันกับเราโดยตรง เราเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเมื่อคุณ

 • ลงทะเบียนที่จะใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา
 • กรอกแบบสำรวจลูกค้าหรือให้คำแนะนำกับเรา
 • ใช้หรือดูเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้บราวเซอร์ เช่น ข้อมูลที่ถูกเก็บโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเข้ามาสู่เว็บไซต์ของเรา

  เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

  เราใช้ข้อมูลที่เก็บได้สำหรับจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน

 • เพื่อความมั่นใจในการทำงานอย่างเหมาะสมของเว็บไซต์
 • เพื่อให้สามารถจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในรูปแบบของซอฟต์แวร์เป็นการบริการ (SaaS)
 • เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของเราให้คุณ
 • เพื่อปรับปรุงธุรกิจของเราและการบริการที่เรามี
 • เพื่อสังเกตการณ์การใช้งานของบริการของเรา
 • เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการบริการของเรา
 • เพื่อเตรียมการความช่วยเหลือด้านเทคนิคและผลิตภัณฑ์
 • ในการยินยอมด้วยพันธะทางกฎหมาย เช่น พระราชกำหนดการป้องกันข้อมูลส่วนตัว พระราชกำหนดการติดต่อธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์

  เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อติดต่อคุณด้วยจดหมายข่าว สื่อส่งเสริมการขายทางการตลาดและข้อมูลอื่นๆที่อาจจะน่าสนใจสำหรับคุณ คุณอาจจะเลือกไม่รับบางอย่างหรือทุกอย่าง ของการสื่อสารจากเราโดยทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือทำตามขั้นตอนที่เราได้เตรียมไว้ในอีเมล์ที่เราส่ง เราไม่ได้เก็บหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแจกจ่ายหรือจำหน่ายให้กับบุคคลที่สามหรือสำหรับจุดประสงค์ด้านการตลาดผู้บริโภคหรือเป็นตัวกลางในการส่งจดหมายในนามของบุคคลที่สาม เมื่อเราประมวลผลคำสั่งของเรา (SurveyCan) มันอาจจะส่งข้อมูลของคุณไป และอาจจะใช้แสดงข้อมูลจาก ตัวแทนอ้างอิงความน่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการซื้อขายหลอกลวง


  เราเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร

  เราสัญญาที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยด้วยรหัสป้องกันฐานข้อมูล รหัสของคุณต้องใช้การเข้ารหัสลับทุกครั้ง (ทำให้เกิดความยุ่งยาก) และไม่เคยเก็บโดยใช้แค่ตัวอักษร เว็บไซต์ของเรา https://www.surveycan.com ได้รับการจัดการภายในที่ศูนย์กลางข้อมูลอเมซอนในญี่ปุ่น ข้อมูลของคุณจะได้รับการเก็บรักษาผ่านแหล่งเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลของ AWS ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO27001 จาก PCI และ DSS เว็บไซต์ของเรา https://www.surveycan360.com ได้รับการจัดการภายในด้วย Dot Enterprise Co., Ltd และที่ตั้งศูนย์ข้อมูลคือที่ CS LOXINFO Public Company Limited ประเทศไทย

  ถึงแม้ว่าเราจะทำดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราก็ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ส่งต่อมาที่เรา การส่งต่อข้อมูลเป็นความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นต่อคุณ เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนตัว เรามีมาตรการความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  LBL จะเก็บข้อมูลของคุณในที่ตั้งของเราตราบใดที่คุณยังเป็นลูกค้าเป็นเวลา 12 เดือน เมื่อระยะเวลานี้ได้ครบกำหนด เราจะลบชุดข้อมูลคู่แข่งของคุณ


  การตลาด

  เราต้องการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบทความล่าสุดของเราให้คุณ คุณมีสิทธิทุกเมื่อที่จะหยุดการติดต่อคุณของเราสำหรับจุดมุ่งหมายด้านการตลาด ถ้าคุณไม่ต้องการให้เราติดต่อสำหรับจุดมุ่งหมายด้านการตลาด

  กรุณาติดต่อ support@surveycan.com


  ผู้ให้บริการ / บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลของคุณ

  เราอาจจะว่าจ้างบริษัทที่เป็นบุคคลที่สามและบุคคลเพื่ออำนวยความสะดวกบริการของเรา (ผู้ให้บริการ) เพื่อจัดเตรียมการบริการในนามของเรา เพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์ว่าบริการของเราถูกใช้อย่างไร บุคคลที่สามเหล่านี้ได้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเพียงเพื่อปฏิบัติงานในนามของเราและจำเป็นต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นใดๆ

  เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลกับทนาย ตัวแทนการเก็บข้อมูล หรือเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายที่แจ้งความเป็นไปได้ในการละเมิดนโยบายการใช้ที่เหมาะสม (AUP) หรือการละเมิดสัญญาอื่นๆ หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย และเราเปิดเผยข้อมูลที่ต้องการในคำสั่งของศาลหรือข้อเรียกร้องอื่นๆโดยกฎหมายหรือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลหรือทรัพย์สิน สุดท้าย เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลในการเชื่อมโยงกับการติดต่อธุรกิจ เช่นการควบรวมกิจการหรือการขายกิจการ หรือการขายทรัพย์สินของเราหรือผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่คุณได้รับจากเรา หรือการล้มละลาย


  การเข้ารหัสลับ SSL หรือ TLS

  เว็บไซต์นี้ใช้ การเข้ารหัสลับ SSL หรือ TLS สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัยสำหรับการป้องกันการถ่ายทอดข้อมูลลับ เช่น คำถามที่คุณส่งให้เราในฐานะผู้ใช้ คุณสามารถจดจำการการเชื่อมต่อการเข้ารหัสลับในที่อยู่บราวเซอร์ของคุณเมื่อมันเปลี่ยนจาก “http://” เป็น “https://” และไอคอนจะแสดงในแถบที่อยู่บราวเซอร์ของคุณ ถ้าการเข้ารหัสลับ SSL หรือ TLS ถูกใช้งาน ข้อมูลที่คุณส่งให้เราจะไม่สามารถอ่านได้โดยบุคคลที่สาม


  สิทธิทางข้อมูลของคุณคืออะไร

  เราต้องการมั่นใจว่าคุณเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการป้องกันข้อมูลของคุณอย่างดี ผู้ใช้ทุกคนได้รับสิทธิตามรายละเอียดด้านล่าง

 • สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิที่จะเรียกร้องการทำสำเนาข้อมูลของคุณ เราจะคิดค่าใช้จ่ายเล็กน้อยสำหรับบริการนี้
 • สิทธิในการแก้ไข คุณมีสิทธิเรียกร้องเราให้แก้ไขข้อมูลใดๆที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้อง คุณมีสิทธิเรียกร้องเราให้เพิ่มเติมข้อมูลที่คุณเชื่อว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบ คุณมีสิทธิเรียกร้องเราให้ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ ภายใต้เงื่อนไขที่เจาะจง
 • สิทธิในการห้ามจัดการข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะเรียกร้อง LBL ห้ามจัดการข้อมูลของคุณ ภายใต้เงื่อนไขที่เจาะจง
 • สิทธิในการคัดค้านการจัดการข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการจัดการข้อมูลของ LBLในข้อมูลของคุณ ภายใต้เงื่อนไขที่เจาะจง
 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะเรียกร้อง LBL ให้เคลื่อนย้ายข้อมูลที่เราเก็บไปให้องค์กรอื่นหรือส่งตรงไปที่คุณภายใต้เงื่อนไขที่เจาะจง

  คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาทางที่อยู่ที่เราได้ให้ไว้ในหน้านี้ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูล นอกจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะเรียกร้องกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ


  คุกกี้

  คุกกี้เป็นแฟ้มข้อความที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเก็บข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตมาตรฐานและข้อมูลพฤติกรรมผู้ที่เข้าชม เมื่อคุณเข้าขมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลจากคุณอัตโนมัติผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ allaboutcookies.org


  เราใช้คุกกี้อย่างไร

  บริษัทของเราใช้คุกกี้ในแง่ของการปรับปรุงประสบการณ์บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา รวมถึง

 • เพื่อให้คุณลงชื่อเข้า
 • เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ รูปแบบ และความหนาแน่นในการเข้าเว็บไซต์
 • เพื่อเข้าใจว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร
 • เพื่อระบุพื้นที่ของการปรับปรุงในแง่ของเงื่อนไขเนื้อหา หน้าที่และผลงานของเว็บไซต์

  ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

  มีจำนวนของประเภทที่แตกต่างกันของคุกกี้ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของเราใช้

 • การทำงาน LBL ใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเราจะได้จดจำคุณบนหน้าเว็บไซต์ของเราและจดจำความชอบที่เคยเลือกก่อนหน้านี้ นี่รวมถึงภาษาที่คุณพึงพอใจและพื้นที่ที่คุณอยู่ การผสมของคุกกี้บุคคลที่หนี่งและบุคคลที่สามได้ถูกใช้
 • การโฆษณา LBL ใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ เนื้อหาที่คุณดู ลิงค์ที่คุณติดตามและข้อมูลเกี่ยวกับบราวเซอร์ของคุณ เครื่องมือ และเลขที่ IP ของคุณ บางครั้งบริษัทของเราแบ่งปันบางส่วนที่จำกัดของข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามสำหรับเป้าหมายในการโฆษณา เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลออนไลน์ที่เก็บผ่านคุกกี้กับคู่ค้าทางด้านการโฆษณาของเรา นี่หมายถึงว่าเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ คุณอาจจะได้รับโฆษณาจากรูปแบบของบราวเซอร์บนเว็บไซต์ของเรา

  จัดการคุกกี้อย่างไร

  คุณอาจจะตั้งบราวเซอร์ของคุณไม่ให้ยอมรับคุกกี้ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของเราอาจจะไม่ทำงาน


  นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

  เว็บไซต์ของเราเชื่อมกับเว็บไซต์อื่น นโยบายความปลอดภัยของเรานำมาใช้กับเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณคลิกลิงค์ในเว็บไซต์อื่น เราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดของนโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม


  การเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัย

  เรารักษานโยบายความปลอดภัยภายใต้การพิจารณาอย่างสม่ำเสมอและบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงในหน้าเว็บ นโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการอัพเดตเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2020


  ข้อมูลการติดต่อสำหรับคำถามหรือการร้องเรียน

  ถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการรายงานการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LBL ข้อมูลที่เราเก็บ หรือคุณต้องการทดสอบสิทธิการป้องกันข้อมูลของคุณ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ที่อีเมล์ support@surveycan.com หรือ 088-848-2101 คุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลท้องถิ่น ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสิทธิของคุณภายใต้กฎหมาย

Little Big Links Co., Ltd.
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/379 หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ที่ 4 ซอย 29 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เข้าสู่ระบบ
×
ลงชื่อสมัครเข้าใช้ฟรี
×