เกี่ยวกับเรา

About LBL

    บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการสำรวจวิจัยที่ได้นำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า โดยบริษัทมี SurveyCan ระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์เป็นหัวใจหลักในการสร้างผลงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจการตลาด การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสำรวจความผูกพันพนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย จนในปัจจุบันเราได้ก้าวเป็นผู้นำในด้านการสำรวจวิจัยด้วยสื่อดิจิทัลในประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจ เรากำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ และพร้อมเดินหน้านำผลิตภัณฑ์ของคนไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

    As a research and consulting company, Little Big Links (LBL) provides products and services for a range of survey research assignments for government and business enterprises. Online data collection is done using SurveyCan, which is a web-based survey tool (http://www.surveycan.com) and now the most competitive product in the online survey industry in Thailand. Services offered include quantitative and qualitative research, software development and training.

     

เข้าสู่ระบบ
×
ลงชื่อสมัครเข้าใช้ฟรี
×