เกี่ยวกับเรา

About LBL

    บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการสำรวจวิจัยที่ได้นำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า โดยบริษัทมี SurveyCan ระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์เป็นหัวใจหลักในการสร้างผลงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจการตลาด การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสำรวจความผูกพันพนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย จนในปัจจุบันเราได้ก้าวเป็นผู้นำในด้านการสำรวจวิจัยด้วยสื่อดิจิทัลในประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจ เรากำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ และพร้อมเดินหน้านำผลิตภัณฑ์ของคนไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

    As a research and consulting company, Little Big Links (LBL) provides products and services for a range of survey research assignments for government and business enterprises. Online data collection is done using SurveyCan, which is a web-based survey tool (http://www.surveycan.com) and now the most competitive product in the online survey industry in Thailand. Services offered include quantitative and qualitative research, software development and training.

     

Little Big Links Co., Ltd.
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/379 หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ที่ 4 ซอย 29 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เข้าสู่ระบบ
×
ลงชื่อสมัครเข้าใช้ฟรี
×