ต้วอย่าง 360 Degree Feedback

ต้วอย่าง 360 Degree Feedback

    แนะนำระบบใหม่ SurveyCan360 เครื่องมือสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และระบบ 360 องศา

Little Big Links Co., Ltd.
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/379 หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ที่ 4 ซอย 29 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เข้าสู่ระบบ
×
ลงชื่อสมัครเข้าใช้ฟรี
×