KPI Management System

KPI Management System

    KPI Management System เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆของพนักงาน ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

     

Little Big Links Co., Ltd.
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/379 หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ที่ 4 ซอย 29 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เข้าสู่ระบบ
×
ลงชื่อสมัครเข้าใช้ฟรี
×